IT SIMPLIFICATION

over vereenvoudiging van ict in organisaties

Flower

CIO: Chief Improvement Officer

 

Gaat het in de CIO-rol om Informatie of om Technologie, om Business Technologie of BI, om Innovatie of om het faciliteren van continue verbetering? In een interessante post op Future of CIO van juni 2013 stelt Pearl Zhu dat CIO’s:
- grondige kennis moeten hebben van het bedrijf en een actieve rol dienen te spelen bij de strategiebepaling
- initiator moeten zijn voor proces-denken binnen de organisatie
- continue verbetering moeten nastreven in de operatie (kosten, systemen, processen en diensten)
- nooit tevreden mogen zijn als het gaat om verbeteringen in de operatie: het is nooit voldoende
- kengetallen moeten leveren die de verbetering laten zien en verder uitdagen
- ook aandacht moeten hebben voor de bedrijfscultuur vooral m.b.t. leergedrag, analyse-vaardigheden en innovatie
- en business owners moeten betrekken bij alle verbeterprocessen.

CIO staat dus voor Continuous Improvement Officer.

 

 

Leave a Reply

This Is Water…..

 

The full version (voice plus text, better not wait for the pictures, just listen):

YouTube Preview Image

 

This is Water: full text

 

Leave a Reply

Wat kost zo’n ERP-implementatie eigenlijk?

Eenvoudige vraag. In de bestuurskamer gaat het dan al snel over TCO, u weet wel de Total Cost of Ownership. Een veel gebruikte ICT-term, waarvan weinigen precies weten wat het betekent. Dus laten we aan elkaar blijven vragen wat er wel, en wat er niet in zit.

Een ERP-implementatie kost tussen de Euro 6.000 en Euro 9.000 per user. Stel een bedrijf heeft 800 medewerkers, waarvan er 450 op de werkvloer blue collar zijn, en er zijn 350 ERP-gebruikers. Dan kost het in gebruik nemen van een ERP-pakket 2 tot 3 mln Euro. In deze ‘total cost’ zitten dan de aanschaf van de software-licenties, de onderhoudskosten in het eerste jaar, de benodigde hardware en last but not least de inspanningen van de externe consultants bij het in werking stellen van het software pakket. Deze kostenindicatie is exclusief de interne kosten, m.n. uren van eigen medewerkers, benodigd voor de ERP-implementatie.

De kostenverdeling is globaal als volgt:

- consultancy: 40-60%

- software licenties: 40-50%

- hardware: 10-20%

- onderhoudskosten eerste jaar: 5-10%

Deze cijfers zijn gebaseerd op verschillende bronnen: Aberdeen group, Trovarit AG, diverse weblogs en concrete budgetten voor ERP-implementaties.

Zo’n ERP-pakket betekent dus een forse investering. En dan moet alles nog min of meer volgens plan verlopen.

Uit onderzoek door Panorama Consulting Solutions (2013 ERP Report) blijkt dat 53% van ERP-implementaties  kostenoverschrijdingen laten zien: bij 31% van de implementaties valt het nog mee, tot 25% boven budget, bij 16% van 25 tot 50% boven budget en bij 6% meer dan 50% overschrijding.

Eerlijk gezegd vallen mij die cijfers nog mee. Op basis van eigen observaties in de afgelopen jaren verwachtte ik dat tenminste 80% van de ERP-implementaties fors uit het budget loopt. Vaak begint men met een ERP-implementatie zonder de noodzakelijke structurele voorbereidingen. De problemen die dan ontstaan worden tijdens het implementatieproces door de ERP-consultants ter plekke opgelost, meestal met stevige kosten-consequenties.

2 Responses to “Wat kost zo’n ERP-implementatie eigenlijk?”

 1. June 28th, 2013 at 13:34

  Frans van der Reep says:

  Dank Wim, voor deze heldere blog. Wat je er niet bij-vertelt is dat niet alleen de implementatie duur is maar het beheer ook. Na de implementatie begint het pas.
  Ook meld je niet dat de meeste erp implementaties helemaal geen business case hebben, omdat het mensen als schroefjes en moertjes behandelt. En dat vinden de meeste mensen niet leuk.
  Je ziet dan ook dat erp op zijn retour is als manier om mensen als frietjes zich te laten aanpassen aan de grote fritesnijder die een coporate meestal is.
  ERP komt van MRP en dat gaat over voorraadbeheer. Laat het daar vooral blijven

  Er zijn veel betere en gedekopere manieren dan erp om hetzelfde probleem op te lossen.

  http://www.fransvanderreep.com/wp-content/uploads/2012/05/070140COr1.pdf

  Frans van der Reep

 2. September 16th, 2015 at 09:25

  Jan says:

  De eenmalige aanschaf is een ding maar hoe wordt er in de toekomst verder gewerkt. Blijft het pakket doorontwikkeld worden, moeten upgrades betaald worden ook wordt een maandelijks/jaarlijksabonnement steeds meer als interessante manier gezien om het risico van een grote investering te vermijden.
  https://azorsoftware.nl/crm-programma/erp-pakket.html

Leave a Reply

URP

YouTube Preview Image

Leave a Reply

ERP?

ERP staat voor Enterprise Resource Planning, een aanduiding die niet echt helpt.

ERP software pakketten zijn systemen voor elektronische gegevensverwerking die de gehele bedrijfsvoering van een onderneming of organisatie kunnen ondersteunen. Bij de inrichting van het pakket worden veel data ingevoerd, zoals de gegevens van klanten, leveranciers, producten, onderdelen, medewerkers etc. Vervolgens is het softwarepakket in staat om alle zakelijke transacties van de organisatie te verwerken en langs alle relevante afdelingen te begeleiden: bijvoorbeeld van offerte aan de klant, via productie en logistiek tot en met de betaling van de factuur door de klant.

Vanuit de gebruiker bezien bestaat het pakket uit een groot aantal schermen of pagina’s die de verschillende stappen in het bedrijfsproces weergeven. Per afdeling worden 1 of meer schermen gevuld of aangevuld met gegevens. Door deze data in te voeren middels de enter-knop worden vervolgschermen voor andere afdelingen geactiveerd. Zodoende worden door dit geïntegreerde softwarepakket de activiteiten van afdelingen met elkaar verbonden en is handmatige of mondelinge overdracht van gegevens veel minder nodig.

Meestal bestaan ERP-software-pakketten uit modules. Kenmerkend voor ERP is dat de verschillende modules 1 gezamenlijke database hebben. Standaard modules zijn: verkoop, inkoop, voorraad, productie (operations), logistiek en administratie (finance). Deze modules worden bijna altijd gebruikt. Andere modules, zoals relatie-management (CRM), personeel (HRM),  service en onderhoud en management-informatie (BI) worden meer selectief gebruikt. Dit zijn functionaliteiten die men ook door middel van gespecialiseerde software-pakketten kan afdekken.

Waar komt die onduidelijke aanduiding ERP vandaan? ERP-pakketten zijn afgeleid van MRP-softwarepakketten die in de  jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw populair waren. MRP staat voor Material Requirements Planning en die software was in staat om de benodigde hoeveelheden grondstoffen en onderdelen tijdens een productieproces aan te sturen en de voorraden te beheersen. Toen MRP pakketten uitgebreid werden met de andere productiemiddelen die tijdens het bedrijfsproces benodigd zijn, zoals personeel en  financiën, is de naam aangepast naar Manufacturing Resource Planning (MRP II). In de jaren negentig zijn deze pakketten verder gecompleteerd met inkoop (de relatie met leveranciers) en verkoop (relatie met klanten) en is de naam Enterprise Resource Planning door adviesbureau Gartner geïntroduceerd. Gartner noemt als de drie voornaamste kenmerken van ERP-pakketten: multifunctioneel, geïntegreerd en modulair.

 

 

Leave a Reply

CIO’s in Search of IT Simplicity

 

 

www.cio.com  June 28, 2012:

‘No company sets out to create convoluted processes supported–sometimes thwarted–by layers of overly complicated technology. But too often, that’s what we face. Applications that require days of training but still generate streams of calls to the help desk. Databases and tools too old for vendors to support, but too vital for CIOs to shut down. Data centers choked with servers and wiring, connected to more just like it.’

Read the article: CIO’s in Search of IT Simplicity

One Response to “CIO’s in Search of IT Simplicity”

 1. August 30th, 2012 at 12:38

  Coos Huizen says:

  Ik kom zeker nog eens kijken!

Leave a Reply

Impressive Business Case IT Simplification

Australian banking and insurance giant Suncorp has announced plans to pour 275 million AUD (217 million Euro) into a technology-simplification program that will rid the organisation of 14 different legacy platforms, and drive annualised savings of AUD 200 million from 2016.

Suncorp IT costing

Suncorp Group includes leading general insurance, banking, life insurance, superannuation and investment brands in Australia and New Zealand. The Group has around 16,000 employees and relationships with nine million customers. It is a Top 25 ASX listed company with over AUD 95 billion in assets.

Speaking at Suncorp’s Investor Day, Group CEO Patrick Snowball said the program would invest in modern platforms and systems, reduce the cost of operating and maintaining legacy infrastructure, further streamline legal structures and transition more of the Group cost onto a variable footing.

“Simplification will ultimately deliver a lower cost and more productive organisation, with benefits that extend far beyond efficiency gains,”  Mr Snowball said.

Leave a Reply

Eenvoudige Organisaties

Een overzichtelijke organisatie met duidelijke verantwoordelijkheden en heldere communicatielijnen: dat klinkt heel aangenaam.

Helaas is de werkelijkheid in veel grotere organisaties anders. Je waant je in een doolhof met meerdere middelpunten. Waar komt die complexiteit vandaan? Wie bedenkt dat? Het is een veel-koppig monster met weerbarstige eigenschappen. Een aantal mogelijke oorzaken:

> Intrinsieke oorzaken, ofwel samenhangend met de aard en omvang van de organisatie; bijv. heel erg groot, high tech, overheidsbemoeienis

> Strategische keuzes, of juist het gebrek aan focus in bijv. product-segmenten, acquisities

> Stijl van leidinggeven en communicatie, zoals onvoldoende vergaderdiscipline, communicatie over beslissingen en beleid

> Organisatiestructuur: verdeling van verantwoordelijkheden: centraal-decentraal dilemma’s, aantal hiërarchische lagen

> Operationeel management: bijv. onvoldoende zicht op het bedrijfsproces en de keten

Of is het toch allemaal de schuld van ICT? Met onbegrijpelijk jargon, een eigen agenda, het oerwoud aan softwarepakketten en teveel leveranciers. Wordt vervolgd.

Hierbij alvast wat leesvoer:

- Mastering Complexity – Boston Consultants Group july 2010

- Focus, a simplicity manifesto in the age of distraction – Leo Babuta (free e-book)

- Buurtzorg Nederland: ‘back to basics’ – Jos de Blok ManagementSite 19 april 2011

- Fuck the Manager – Volkskrant Special 28 januari 2012

- Simply Effective – Ron Ashkenas HBR 2010

Zie ook de tab Bronnen rechtsbovenaan bij dit weblog voor links.

One Response to “Eenvoudige Organisaties”

 1. April 4th, 2012 at 16:29

  Fred Vermeulen says:

  Ben toch wel benieuwd naar het vervolg. Zekerheidje: alles valt en staat met zuivere communicatie in twee richtingen ipv één. Lijkt een inkopper, maar is in 98% van de gevallen de oorzaak van falen.

Leave a Reply

Printertje voor verzamelaars

Leave a Reply

Six famous thought experiments explained quickly

YouTube Preview Image

Leave a Reply

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin